in

Comuna Castelu – INVITAŢIE

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA COMUNA CASTELU
Str. Republicii, nr. 58
Telefon/Fax: 0241 811 831 E-maill: registratura@primariacomuneicastelu.ro
www.primariacomuneicastelu.ro
NR. 3.637/21.03.2022

Având în vedere Dispoziţia nr. 150/18.03.2022 emisă de Primarul comunei Castelu, conform Convocatorului nr. 3.636/18.03.2022, se va organiza şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Castelu, in data de 22.03.2022, ora 16.30. Sedinta va avea loc în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivități, str. Republicii, nr. 56, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției primarului comunei nr. 125 din 28 februarie
2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu
pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan în
suprafață de 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, jud. Constanţa şi aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 550 mp situat în zona Agromec S.A. şi Fruvimed S.A., sat Castelu, comuna Castelu, județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1.624 mp situat
în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, sat Nisipari, comuna Castelu, judeţul Constanta pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 2.025 mp situat
în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1B, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanta pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 2.373 mp situat
în zona Microfermă, str. Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1C, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin
Domeniului Privat al comunei Castelu, Județul Constanţa – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor suprafețe de teren
PS 23 (576 mp) şi PS 33/2 (720 mp) în vederea amplasării conductelor de aducţiune pentru implementarea investiției „Sistemul Regional Constanţa. Reabilitare sursă Medgidia; Aducţiune Medgidia – Gospodăria de apă Constanța sud”, având ca beneficiar RAJA S.A. Constanța, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020″ – Programul Operațional Infrastructură Mare – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de 22.03.2022, ora 16.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 2 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 9 precum și pentru a formula şi depune amendamente asupra acestora.
Castelu: 21.03.2022

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ce s-a ales de investitia notarului Soare

Halep e fan Bentley