in

D I S P O Z I T I A NR. 143 din 21 aprilie 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU IN SEDINTA ORDINARA

Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (2), lit. ,,a”, art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b”si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa ordinara Consiliul Local al comunei Castelu în data de 29.
04.2021, ora 15,00 , care se va organiza si desfasura în incinta Anexei Sediului administrativ al
Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online –
Telefon, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare trimestriale, precum si a conturilor de executie evidentiate in afara bugetului local al comunei Castelu intocmite la data de 31.03.2021 – initiator Primar Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii si stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022 – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 550 mp, situat in Sat Castelu (Com. Castelu), str. Liceului, f.n. , judetul Constanta – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 445 mp, situat in Sat Castelu (Com. Castelu), str. Stadion, nr. 3, judetul Constanta – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
5. Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 1.000 lei pentru familia Sabangeanu Dumitru si Sabangeanu Maria din sat Nisipari, (comuna Castelu), Str. Tineretului, nr. 5, judetul Constanta, care au implinit 50 de ani de casatorie – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
6. Intrebari, interpelari, petitii.

 

Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugati sa se prezinte in data de 28.04.2021, ora 1500 in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, in vederea avizarii proiectelor de hotarari, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul 1 si 2, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 1 si 2 si Comisia nr. 3 pentru punctul 3, precum si pentru a formula si depune amendamente asupra acestora.
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si în Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro,

Castelu: 21.04.2021

PRIMAR ,
Nicolae ANGHEL

 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Se oprește apa în localitatea Mihai Viteazu!

CONVOCATOR