in

D I S P O Z I T I A NR. 266 din 23 august 2021

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CASTELU ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Primarul comunei Castelu, județul Constanța, domnul Anghel Nicolae,
Având în vedere necesitatea adoptării unor hotărâri;
În baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” și alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b” și alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” și cele ale art. 197, alin. (4), precum și cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Emite următoarea DISPOZIŢIE:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa ordinară Consiliul Local al comunei Castelu în data de 31.
08.2021, ora 16:30 , care se va organiza și desfasura în incinta Anexei Sediului administrativ al
Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online –
telefon, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – inițiator primar Anghel Nicolae;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorari a contribuabililor care isi platesc taxele si impozitele locale pana la data de 30 noiembrie 2021 – inițiator primar Anghel Nicolae;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa – inițiator primar Anghel Nicolae;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2021 – 2024 – inițiator primar Anghel Nicolae;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei, d-nei Iusein Esma, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru soțul său Iusein Demir – inițiator primar Anghel Nicolae;
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei, d-nei Cutieru Ionuț, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru Martin Margareta – inițiator primar Anghel Nicolae;
7. Întrebări, interpelări, petiții.

Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de 30.08.2021, ora 16:30 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul 1, 2, 5 și 6, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 5 și 6 și Comisia nr. 3 pentru punctul 3 precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului și o va face publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum și prin publicare la afișierul din sediul Primăriei comunei Castelu și în Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro,

Castelu: 23.08.2021

PRIMAR ,
Nicolae ANGHEL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

REFERAT DE APROBARE

REFERAT DE APROBARE