in

DISPOZITIA NR. 304 din 26 august 2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ

            Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,

Având în vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;

În baza art. 155, alin. (1), lit. ,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 133, alin. (2), lit. ,,a”, art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (4) si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

 

Art. 1 – Se convoacă  în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei Castelu în data de 27.08.2022, ora 10.00, care se va organiza și desfăşura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 60, judeţul Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune pentru exploatarea argilei în perimetrul Castelu, Județul Constanța – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;

Art. 2 Membrii comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 1, 2 și 3, sunt rugați să se prezinte în data de  27.08.2022, ora 9.30 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 60, în vederea avizării proiectului de hotărâre, precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

 

Art. 3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica  prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale  precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro,

Castelu: 26.08.2022

 

                    PRIMAR ,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                                                                         SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI, 

                                         

             Nicolae ANGHEL                                                   Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26 august 2022

Primaria Castelu / CONVOCATOR nr. 9668/26.08.2022