in

DISPOZITIA NR. 138 din 15 aprilie 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU IN SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ

Avand in vedere necesitatea adoptarii in regim de urgenta a Hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (4), si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
D I S P U N E:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei Castelu
în data de 18.04.2021, ora 11:00, cu prezenţă fizică/online – telefon, care se va organiza şi
desfăşura în incinta Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivităţi, din str. Republicii, nr. 56, cu
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei anuale de investitii a comunei Castelu pentru anul 2021 – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;

Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul Oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro.

Castelu: 15 aprilie 2021

PRIMAR,

Nicolae ANGHEL

 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Interviu cu procurorul Teodor Nita

CONVOCATOR NR. 3941/15.04.2021