in ,

DISPOZITIA – NR. 283 din 25 august 2021

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CASTELU ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA DE ÎNDATĂ

Având în vedere necesitatea adoptarii în regim de urgenţă a unei hotarâri pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Castelu;
În baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (4), si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Emite următoarea DISPOZIŢIE:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa extraordinară de îndata Consiliul Local al comunei Castelu în data de 26.08.2021, ora 1130 , care se va organiza şi desfăsura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online – telefon, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.

Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului şi o va face publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum şi prin publicare la afişierul din sediul Primariei comunei Castelu şi în Monitorul Oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro.

Castelu: 25 august 2021

PRIMAR ,
Nicolae ANGHEL

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

CONVOCATOR – NR. 8259/25.08.2021

INVITATIE – NR. 8260/25.08.2021