37.4 C
Constanța
luni, iulie 15, 2024

DISPOZITIA NR. 58 din 18 februarie 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU IN SEDINTA ORDINARA

Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae;
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit.,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a” si alin. (5), cele ale art. 196, alin.
(1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,
D I S P U N E:
Art. 1 – Se convoacă în şedinţa ordinară Consiliul Local al comunei Castelu în data de 26.02.2021,
ora 1500 , care se va organiza si desfasura in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei
Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții și a implementării
proiectului cu tema „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ în comuna Castelu, județul
Constanța” – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local nr.
18/14.02.2020 privind inregistrarea Primariei comunei Castelu in Sistemul electronic de plata
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar – initiator Primarul comunei – domnul
Nicolae Anghel;
3. Proiect de hotarare privind modificarea insusirii inventarului bunurilor care aparţin
domeniul public al comunei Castelu, aprobat prin H.G. nr. 904/2002 – initiator Primarul comunei
– domnul Nicolae Anghel;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului local
nr. 46/26.07.2018 privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al U.A.T. Castelu
concesionate prin contractul de delegare de gestiune S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta si aprobarea
incheierii protocolului de predare-primire a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si
canalizare din satul Nisipari – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
5. Proiect de hotarare privind aprobare consolidare obiectiv: „Recompartimentare, modificare fațade, schimbare acoperiș și schimbare destinație din construcție administrativă în centru social” – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la
nivelul comunei Castelu, Judetul Constanta – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 122.261,72 lei reprezentând
Furnizare dotări aferente obiectivului de investiție „Modernizarea și dotarea grădiniței din localitatea Castelu, județul Constanța” – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 2.500 lei,
d-nei Marinica Vasilica – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei,
d-nei Sachir Ghiulsecen, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru mama sa Sahir Aisea – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei,
d-lui Pasali Elvis, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru tatal sau Pasali Cadir – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei,
d-nei Nedelea Florica, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru sotul sau Nedelea Ion – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei,
d-lui Asan Samir, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru socrul sau Mursel Mamut – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
13. Intrebari, interpelari, petitii.
Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugati sa se prezinte in data de 25.02.2021, ora 1500 in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, in vederea avizarii proiectelor de hotarari, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, Comisia nr. 2 pentru punctele 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 si Comisia nr. 3 pentru punctul 6, precum si pentru a formula si depune amendamente asupra acestora.
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro,
Castelu: 18.02.2021
PRIMAR , CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Nicolae ANGHEL Corneliu MIHON

Cele mai citite

O resedinta pe masura averii / Raica Mugurel a inceput modificarea vilei Cerchez din zona veche

Cea mai impozanta cladire din Peninsula a ajuns in...

Oil Terminal cu o noua infatisare

Sediul administrativ de pe Caraiman a fost renovat si...

In sfarsit a gasit o intrebuintare / Talpes Jr. dă spectacole in fosta Gradina Tomis

Prin SC Alt Trend MG, juniorul Talpes Giuliano a...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Colectia de milioane! Masinile lui Odagiu, „bat” spre 2.500.000 Euro

Greu de crezut, dar colectia apartine unui afacerist local....

Odagiu defileaza cu Rolls Royce-ul Spectre pe Tomis

Epatare e putin spus. O masina ce poate ajunge...

Odagiu e prezent mereu la blocul de pe Primaverii

Isi parcheaza Bentley-ul peste drum, direct pe trotuar. In documentele...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Il puteti gasi mereu pe Grivitei

Fostul vice are un program previzibil. Mereu -  dimineata...

Categorii populare

spot_imgspot_img