in

Dispozitie Primăria Castelu 04.03.2021

D I S P O Z I T I A NR. 84 din 4 martie 2021

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CASTELU IN SEDINTA EXTRAORDINARA

Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (2), lit. ,,a”, art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b”si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa extraordinară Consiliul Local al comunei Castelu în data de 09.03.2021, ora 15,00 , care se va organiza si desfasura in in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;

Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro,

 

Castelu: 04.03.2021

PRIMAR ,

Nicolae ANGHEL

 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Referat de aprobare Primăria Castelu 04.03.2021

O bijuterie arhitectonica distrusa de Ordinul Arhitectilor / Ruina Elena