in ,

Primarul localității Castelu intră în greva foamei

Către,
INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL CONSTANTA, Bd. Tomis, nr. 51, Constanta, Cod postal 900725, tel. 0241 617 788/ 0241 615 065, fax 0241.617.245, email: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro

Domnului Prefect Silviu-Iulian COSA
Având în vedere Hotărârea Guverului României nr. 1088/06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale se pare că “U.A.T Castelu nu există în România și implicit în județul Constanţa” FAPT PENTRU CARE ACEASTA NU SE REGĂSEȘTE ÎNTRE CELE 2514 COMUNE DIN ȚARĂ cărora le-au fost alocate sume pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital;
Menţionăm faptul că la solicitarea Instituției Prefectului – Județul Constanţa nr. 23633 din 20.09.2021 primită și întegistrată la Primăria Castelu sub nr. 9211 din 21.09.2021 prin care ni se solicita transmiterea până la data de 23.09.2021 necesarului cheltuielilor urgente până la sfârşitul anului 2021 reprezentând cofinanțări proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare, cheltuieli curente, urgente (salarii, asistenţă socială, facturi pentru utilități, executare silită, alte tipuri de cheltuieli) am transmis adresa nr. 9211/23.09.2021 împreună cu tabelul Anexă necesar pentru susținerea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanțare locală în sumă de 4.741 mii lei și a cheltuielilor de funcționare pe care nu le putem finanța din venituri proprii, în sumă de 1.343 mii lei.
Ca urmare a abuzului politic de care avem parte, subsemnatul ANGHEL NICOLAE, primarul comunei Castelu, vă informez că începând cu data de 12.10.2021, data onomasticii mele, ora 10.00, voi intra în greva foamei până la remedierea situației existente.
Totodată, protestez vehement pentru actiunea concertată a Instituției pe care cu onor o conduceţi, îndreptată de ani de zile, fără temei legal, împotriva viceprimarului comunei în legătură cu o aşa-zisă stare de incompatibilitate, tot ca urmare a presiunilor politice exercitate.

Cu stimă,
PRIMAR Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MIRACOLUL DUNĂRII II / Expoziție de artă vizuală

Ce bine se inteleg cei doi / Hondoreanu i-a vandut lui Caracostea locul de casa