in

PROIECT DE HOTARARE NR. 64 din 23 august 2021

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA ÎN SUMA DE 500 LEI, DOMNULUI CUTIERU IONUȚ, REPREZENTAND CHELTUIELI DE INMORMANTARE PENTRU MARTIN MARGARETA
Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31 august 2021;
Văzând cererea nr. 7731/06.08.2021 a domnului Cutieru Ionuț privind acordarea unui ajutor de urgenta, in vederea acoperirii unei parti din cheltuielile de inmormantare pentru Martin Margareta;
Analizând Referatul de aprobare nr. 8145/6/23.08.2021 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei, domnului Cutieru Ionuț, reprezentand cheltuieli de inmormantare pentru Martin Margareta, elaborat de dl. primar Nicolae Anghel;
Tinând cont de Referatul de anchetă socială nr. 7737/12.08.2021 intocmit de compartimentul Asistenta socială;
Având în vedere Hotararea Consiliului local nr. 34/18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) , cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, precum si cele ale art. 243, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
SE PROPUNE:

Art. 1 – (1) Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta în suma de 500 lei domnului Cutieru Ionuț, CNP 1850621132819, cu domiciliu in sat Castelu (Com. Castelu), str. Salciilor, nr. 30, judetul Constanta, în vederea acoperirii unei părți din cheltuielile de înmormantare pentru numita Martin Margareta avand ultimul domiciliu in sat Castelu (Com. Castelu), judetul Constanta.
– (2) Plata se va face în baza documentelor justificative privind suportarea cheltuielilor prevazute la alin. (1).
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului – judetul Constanta, primarului comunei, biroului contabilitate-financiar si compartimentului resurse umane.
Castelu: 23.08.2021

 

INITIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

C O N V O C A T O R

PROIECT DE HOTARARE NR. 62 din 23 august 2021