24 C
Constanța
marți, iunie 25, 2024

PROIECT  DE HOTĂRÂRE   NR. 75 din 12 AUGUST 2022

PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMODAT PRIVIND FOLOSINȚA CU TITLU GRATUIT A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE REALIZATE DE U.A.T. COMUNA CASTELU, LOCALITATEA CASTELU PENTRU ”REȚEA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMA 3, STR. 1 MAI, LOCALITATEA CASTELU, COMUNA CASTELU JUDEȚUL CONSTANȚA”

 

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanța, întrunit în ședință ordinară;

          Având în vedere:

  • Răspunsul nr. 9219/11.08.2022 E-Distribuție Dobrogea S.A la adresa Primăriei

comunei Castelu nr.7936/2022 privind predarea capacităților energetice din Ferma nr.3 Castelu;

  • Referatul de aprobare al Primarului comunei Castelu pentru aprobarea încheierii

Contractului de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”, înregistrat sub nr. 9.241/1/12.08.2022, elaborate de dl Nicolae Anghel – primarul comunei;

– Raportul de specialitate al Compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 9.229/1/11.08.2022;

–   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 17.01.2019 privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Castelu, în domeniul public al comunei Castelu;

           În conformitate cu prevederile:

  • Anexei la Ordinul ANRE nr. 205/28.10.2020 pentru aprobarea Metodologia privind

reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice;

  • Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,c” și alin. (6) lit. ,,a” și cele ale art. 136, alin.

(1 – 5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul art. 139, alin. (3), lit. ,,g”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a” și cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

SE PROPUNE:

 

            Art. 1. –  Aprobarea încheierii Contractului de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”.

           Art. 2. –  Împuternicirea primarului comunei Castelu, domnul Anghel Nicolae, posesor al C.I. seria K.Z., nr. 358538, eliberată de S.P.C.L.E.P. Castelu, la data de 31.05.2016,  pentru a semna Contractul de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”.

          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate şi E- Distribuţie Dobrogea S.A. Constanța, prin grija secretarului general al comunei.

 

                     Castelu: 12.08.2022

 

 

INIȚIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

  Nicolae ANGHEL

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abțineri și …voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri în funcție.

Cele mai citite

Informare Publică: Lipsă apă în localitatea Cumpăna!

Astăzi – 25 iunie 2024, s-a înregistrat o avarie la...

Terasa Madam Margot a ajuns ,,pensiune “ pentru oamenii strazii

Locatia era odinioara, un popas obligatoriu pentru o cafea...

Dupa aproape zece ani de la depunerea actelor pentru reabilitare… Vila notarului Soare intra in renovare

Demarata in forta (2014),  lucrarea a fost abandonata la...

Caracotea de la Zorile dă ordine precise

Stere Caracotea e un tip meticulos si tipicar. Angajatii (si...

Domeniul afaceristului Secarea

Sa ai o vila impozanta pe masura averii, deja...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Domeniul afaceristului Secarea

Sa ai o vila impozanta pe masura averii, deja...

Colectia de milioane! Masinile lui Odagiu, „bat” spre 2.500.000 Euro

Greu de crezut, dar colectia apartine unui afacerist local....

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Parca ar fi in ,,Clanul Sicilienilor”

Cand se intalnesc (chiar daca s-au vazut si cu...

Odagiu e prezent mereu la blocul de pe Primaverii

Isi parcheaza Bentley-ul peste drum, direct pe trotuar. In documentele...

Cum arata un teren aflat in proprietatea Primariei

In proprietatea privata a Primariei regasim aproape 4.000 de...

Odagiu isi vinde Bentley-ul Bentayaga

Cand il vezi la volanul SUV–ului de lux ai...

Categorii populare

spot_imgspot_img