PROIECT  DE HOTARARE NR. 89 din 17.11.2021

  • de Marius Stirbu
  • 9 Luni in urma
  • 0

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI CASTELU PENTRU ANUL 2021

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2021;

Ţinând cont de necesitatea desfăsurării în bune condiții a activității instituției şi a efectuării plăților pentru lucrările achiziționate;

Având în vedere:

–  Raportul de specialitate nr. 11.473/2/17.11.2021 al Compartimentului Contabilitate-financiar;
–  Referatul de aprobare nr. 11.474/2/17.11.2021, elaborat de Primarul comunei Castelu;

– Hotararea Consiliului local nr. 34/18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu:

– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 19, alin. (1), lit ,,a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare,;

– O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobata cu modificari prin Legea nr. 293/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

– O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile  Legii nr. 15 din 08.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2021 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 239/ 09-03-2021);

– Prevederile Legii nr. 16 din 08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

– Prevederile art, IX, din O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b” și alin. (4) lit. ,,a” si cele ale art. 136, alin. (1 – 5)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021, conform Anexelor nr. 1 și 2 – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. 34 din 18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu rectificarile ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele prevăzute la Art.1.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compatimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum si prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

Castelu, 17.11.2021

INIȚIATOR,

PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr … de voturi pentru, … abțineri și …. voturi împotrivă, din totalul de 15 consilier în funcție.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Anterior «
Urmator »

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. mai multe informatii

Utilizam fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pewww.constantareala.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR"). Prin continuarea navigării pe www.constantareala.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie.

Close