PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 17.11.2021

 • de Marius Stirbu
 • 9 Luni in urma
 • 0

PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN LOCALITATEA CASTELU, STRADA 1 MAI, NR. 152, FERMA NR. 3, LOT 2, COMUNA CASTELU, JUDEŢUL CONSTANȚA

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanţa, întrunit în ședinţă ordinară;

Având în vedere:

– Raportul nr. 11465/17.11.2021 al Compartimentului Registrul Agricol;

– Referatul de aprobare nr. 11.474/3/17.11.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Castelu, strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, LOT 2, comuna Castelu, judeţul Constanţa;

– Avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Castelu;
– Referatul de Admitere (dezmembrare imobil) nr. 1315 din data de 21.01.2016 emis de O.C.P.I. Constanţa – B.C.P.I. Medgidia;

În conformitate cu prevederile:

– art. 23, lit. B, partea a II-a, sublit. ,,g” şi lit. C, partea a III-a, sublit. ,,d” din Legea nr. 7/1996, republicată (3), cu modificările şi completările ulterioare;

–  art. 12 şi art. 89 din Ordinul A.N.C.P.I.  nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,c” din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 139, alin. (3), lit. ,,e”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4 -5), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

          Art. 1. (1) Aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, LOT 2, comuna Castelu, judeţul Constanţa în suprafaţă totală de 30.600 mp conform actelor de proprietate, având nr. cadastral 101628 şi înscris în Cartea Funciată nr.101628 a comunei Castelu, în 37 de loturi:

 • LOT 2/1 în suprafață de 445 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102421, situat în strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/2 în suprafață de 435 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102422, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/3 în suprafață de 874 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102423, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/4 în suprafață de 906 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102424, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/5 în suprafață de 050 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102425, situat localitatea Castelu în strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/6 în suprafață de 122 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102426, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/7 în suprafață de 252 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102427, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/8 în suprafață de 55 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102428, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/9 în suprafață de 373 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102429, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/10 în suprafață de 621 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102430, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/11 în suprafață de 647 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102431, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/12 în suprafață de 787 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102432, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/13 în suprafață de 130 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102433, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/14 în suprafață de 209 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102434, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/15 în suprafață de 171 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102435, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/16 în suprafață de 632 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102436, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/17 în suprafață de 489 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102437, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/18 în suprafață de 211 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102438, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/19 în suprafață de 201 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102439, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/20 în suprafață de 483 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102440, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/21 în suprafață de 337 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102441, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/22 în suprafață de 473 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102442, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/23 în suprafață de 170 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102443, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/24 în suprafață de 841 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102444, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/25 în suprafață de 210 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102445, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/26 în suprafață de 268 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102446, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/27 în suprafață de 261 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102447, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/28 în suprafață de 135 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102448, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/29 în suprafață de 975 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102449, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/30 în suprafață de 262 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102450, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/31 în suprafață de 177 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102451, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/32 în suprafață de 683 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102452, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/33 în suprafață de 174 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102453, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/34 în suprafață de 374 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102454, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/35 în suprafață de 690 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102455, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/36 în suprafață de 066 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102456, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;
 • LOT 2/37 în suprafață de 410 mp cu categoria de folosință curți-construcții, identificat cu număr cadastral 102455, situat în localitatea Castelu strada 1 Mai, nr. 152, Ferma nr. 3, Judeţul Constanţa;

(2) – Documentaţia cadastrală  de dezmembrare în 37 de loturi prevazută la alin. (1), va fi înaintată O.C.P.I. – Constanța, în vederea avizării din punct de vedere tehnic şi a înscrierii dezmembrământului dreptului de proprietate privată în favoarea Comunei Castelu.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar,  Compartimentul Registrul agricol şi Cadastru, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

                     Castelu: 17.11.2021

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

       Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de … voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Anterior «
Urmator »

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. mai multe informatii

Utilizam fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pewww.constantareala.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR"). Prin continuarea navigării pe www.constantareala.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie.

Close