PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 93 DIN 17 NOIEMBRIE 2021

  • de Marius Stirbu
  • 9 Luni in urma
  • 0

PRIVIND APROBAREA ADERĂRII   COMUNEI SĂCELE,  JUDEŢUL CONSTANŢA ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ ,,APĂ-CANAL CONSTANŢA”

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2021;

Văzând adresa nr. 771/03.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”, primită şi înregistrată la Primăria comunei Castelu sub nr. 11.132/09.11.2021 şi Hotărârea nr. 47 din 28.09.2021 a Consiliului local al comunei Săcele, judeţul Constanţa privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11.474/6/17.11.2021 şi Proiectul de hotarare nr. 93/17.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele, judeţul Constanţa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”, iniţiat de primarul comunei d-l Nicolae Anghel;

–   Raportul Compartimentului de specialitate nr.  11.473/6/17.11.2021;

–   Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local;

– Hotărârea Consiliului local al comunei Castelu, nr. 94/25.11.2008 privind aprobarea participării Consiliului   local al comunei Castelu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa- Canal Constanţa”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive–cadru şi a Statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Actului constitutiv, art. 33 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa”;

În baza prevederilor art. 89 alin. (1-2), art. 90 alin. (1), art. 91, art.  129 alin. (2),  lit. ,,e” și alin. (9),  lit. ,,c’, cele ale art. 136, alin. (1), art. 139, alin.(3), lit. ,,f”  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

            Art.1 – Aprobarea aderării comunei Săcele, judeţul Constanţa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”.

            Art. 2 – Împuternicirea d-lui GHINA CRISTIAN – C.N.P. 1650219134002, posesor al C.I. seria KZ., nr. 567967, eliberată de SPCLEP Castelu, la data de 06.03.2019 – referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, ca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa să voteze pentru modificările propuse şi  să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Castelu Actul Adițional la Statutul Asociaţiei.

             Art. 3 – Împuternicirea d-nei Constantinescu Camelia, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Constanţa.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Castelu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta, în vederea exercitării controlului de legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa” şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

       Castelu: 17.11.2021      

INITIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

 Nicolae ANGHEL

 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr … de voturi pentru, … abțineri și …. voturi împotrivă, din totalul de 15 consilier în funcție.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Anterior «
Urmator »

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. mai multe informatii

Utilizam fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pewww.constantareala.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR"). Prin continuarea navigării pe www.constantareala.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie.

Close