37.4 C
Constanța
luni, iulie 15, 2024

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN

Obiectul prezentului Proiect de hotărâre îl reprezintă aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN.

Solicităm modificarea Contractului de finanțare nerambursabilă

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2, precum și cele ale art. 3 din O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale şi cele ale art. 4 – 5 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ținând cont de prevederile art. 2 și cele ale art. 4, alin. 4 și 5 din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011721400735 din data de 01.03.2018 încheiat între comuna Castelu și Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

se propun spre aprobare prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 12 luni, de la data de 01.12.2021, până la data de 01.12.2022, precum și prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare cu 12 luni, de la data de 01.03.2022 la data de 01.03.2023, cu aplicarea dispozițiilor art. 2(4) coroborat cu cele ale art. 12(2) din Anexa I Prevederi Generale ale Contractului de finanțare, respectiv, cu „aplicarea de către AFIR a unei penalizări valorice în procent de 0,1% la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit”, în vederea finalizării investiției și implementării proiectului.

Se propune prelungirea valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. București în valoare de 2.073.032,50 lei pentru obținerea avansului aferent proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” și plata comisionului de garantare în sumă de 12.438,20 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție mai sus menționate.

De asemenea, se propune ca termenul de valabilitate a scrisorii de garantare emisă de FNGCIMM IFNSA București să fie de 12 luni (respectiv de la 01.03.2022 până la 01.03.2023).

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

  • U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 273/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 1.262/28.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009;
  • Contractul nr. C0720RN00011721400735 din data de 03.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, încheiat între comuna Castelu și A.F.I.R., având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța.

Motivație:

  • Intrucat achizitia publică pentru atribuirea contractului de proiectare – faza PT, DE şi asistenţă tehnică din partea proictantului (procedura simplificată) s-a finalizat cu neavizarea de către CRFIR 2 Sud – Est Constanta a achiziţiei publice, conform fişei navetă nr.17075/09.11.2020, comuna Castelu a reluat procedura de atribuire a contractului de proiectare (faza PT, DE si asistenţă tehnică din partea proiectantului) care s-a finalizat prin încheierea contractului de proiectare nr.12230/25.11.2020 aferent proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Castelu, judeţul Constanţa”.
  • În data de 10 decembrie 2020, CRFIR 2 Sud – Est Constanţa a emis fişa de avizare nr.18475 a achiziţiei publice.  Astfel, Comuna Castelu a putut iniţia şi derula procedura de achiziţie publică a contractului de lucrări (procedura simplificată). După încheierea contractului de lucrări şi transmiterea pentru avizare a dosarului achiziţiei publice de lucrări – etapa a 2 a către CRFIR 2 Sud – Est Constanţa, s-a emis Fişa navetă pentru documentele specifice achiziţiei nr.10794 prin care în urma verificărilor experţilor CRFIR a rezultat necesitatea unor clarificări privind oferta castigătoare (SC Autoprima Serv SRL). Clarificările solicitate au fost transmise catre CRFIR Constanţa în data de 10.11.2021 prin încarcarea pe platforma AFIR.
  • În perioada următoare, CRFIR 2 Sud-Est Constanţa va emite fişa de avizare a achiziţiei publice de lucrări – etapa a 2 a, urmând apoi ca, beneficiarul lucrării – comuna Castelu, să emită Ordinul de începere a lucrărilor.
  • Având în vedere că urmează perioada de iarnă iar lucrările nu se pot desfăşura din cauza condiţiilor meteorologice şi ţinând cont că data limită de depunere a ultimei cereri de plată este 01.12.2021, se solicită prelungirea termenului de implementare a proiectului cu 12 luni, de la data de 01.12.2021, pana la data de 01.12.2022, pentru realizarea lucrărilor şi finalizarea implementării proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, judeţul Constanţa”.
  • De asemenea, se solicită prelungirea duratei de execuţie a contractului de finanţare cu 12 luni, de la data de 03.2022 la data de 01.03.2023, cu aplicarea dispozițiilor Art.2(4) coroborat cu cele ale Art.12(2) din Anexa I Prevederi Generale la Contractul de finanțare mai sus menţionat, respectiv, cu „aplicarea de către AFIR a unei penalizări valorice în procent de 0,1% la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit”, în vederea finalizării investiţiei şi implementării proiectului.

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN poate fi supus spre adoptare Consiliului local al comunei Castelu, județul Constanța.

Castelu, 17.11.2021

COMPARTIMENT PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE,

Insp. Onur Salim,

Cele mai citite

O resedinta pe masura averii / Raica Mugurel a inceput modificarea vilei Cerchez din zona veche

Cea mai impozanta cladire din Peninsula a ajuns in...

Oil Terminal cu o noua infatisare

Sediul administrativ de pe Caraiman a fost renovat si...

In sfarsit a gasit o intrebuintare / Talpes Jr. dă spectacole in fosta Gradina Tomis

Prin SC Alt Trend MG, juniorul Talpes Giuliano a...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Colectia de milioane! Masinile lui Odagiu, „bat” spre 2.500.000 Euro

Greu de crezut, dar colectia apartine unui afacerist local....

Odagiu defileaza cu Rolls Royce-ul Spectre pe Tomis

Epatare e putin spus. O masina ce poate ajunge...

Odagiu e prezent mereu la blocul de pe Primaverii

Isi parcheaza Bentley-ul peste drum, direct pe trotuar. In documentele...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Il puteti gasi mereu pe Grivitei

Fostul vice are un program previzibil. Mereu -  dimineata...

Categorii populare

spot_imgspot_img