in

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor penalităţilor ori majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor restante la buget comunei Castelu, în anul 2021

Ţinând cont de proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor penalităţilor ori majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor restante la buget comunei Castelu, în anul 2021 iniţiat de domnul primar Anghel Nicolae nr. 60/23.08.2021 în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 la nivelul Comunei Castelu;
Având în vedere necesitatea instituirii unor facilităţi fiscale. cu scopul de a determina stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.
Potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat sau bugetele locale dobânzi şi penalităţi de întârziere ori majorări de întârziere, după caz. Toate aceste accesorii sunt calculate ca un procent din obligaţia principală în funcţie de întârzierea la plata acestora faţă de scadenţă.
Pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile actelor normative se aplică doar dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
Faţă de cele mai sus menţionate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul comunei Castelu conform proiectului de hotărâre în forma prezentată de initiator.
23.08.2021 Intocmit,
Insp. Puscuta Ionela

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.60 din 23.08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59 din 23.08.2021