in

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 11.473/8/17.11.2021

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A SUPRAFEŢEI DE 2.531 MP DIN TARLA  96, PARCELA A34/1/2 ŞI DE 34/6, PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL: ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI  Ø 20″ CONSTANŢA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13.600 M)”

Salim Onur – inspector în cadrul Compartimentului Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

Văzând adresa nr. 11896/06.04.2021 a CONPET S.A. Romania, inregistratţ la Primaria comunei Castelu sub nr. 2.594/08.04.2021, prin care solicita emiterea acordului privind accesul în teren şi folosinţa terenului în suprafaţă de 2.531 mp în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa;

Având în vedere:

–  Proiectul de hotarare privind închirierea pe durată determinată a suprafeţei de 2.531 mp din tarla  96, parcela A34/1/2 şi De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,,Înlocuire conductă ţiţei  ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”- iniţiat de primarul comunei d-l Anghel Nicolae;

– Hotărârea  Consiliului local nr. 95/25.11.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 904/22.08.2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1139/30.08.2006, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1), art. 362 alin. (3) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.6 lit ,,c”şi  art.9, lit.,,b” şi cele ale art. 10 alin. (2) din Legea nr.238/2004 privind Legea petrolului, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN:

1.Aprobarea închirierii pe durată determinată a suprafeţei de 2.531 mp din tarla  96, parcela A34/1/2 şi De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,, Înlocuire conductă ţiţei  ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”, în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa;

2.Aprobarea preţului închirierii pe durată determinată de 12 luni a terenului prevăzut la pct. 1, in cuantum de 4.000 lei pentru întreaga suprafată de teren pentru 12 luni, cu plata înainte de predarea amplasamentului şi obligativitatea aducerii terenului la starea iniţială.

Supunem analizei și aprobării dumneavoastră, în forma prezentată, proiectul de hotărâre al iniţiatorului.

              Castelu: 17.11.2021

COMPARTIMENT PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE,

Inspector,

Onur SALIM

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

REFERAT DE APROBARE Nr. 11.474/8/17.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 11.473/7/17.11.2021