in

RAPORT Nr. 11 466 din 17.11.2021

AL COMPARTIMENT CONTABILITATE – FINACIAR privind aprobarea contului de executie si a indicatorilor aferenti executiei  bugetului local  la 30.09.2021

Subsemnata Dumitrascu Valentina, angajată în cadrul Primăriei Comunei Castelu în funcţia de inspector cu atribuţiuni de contabil conform Dispozitiei Primarului Comunei Castelu nr. 86/05.03.2021.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata , respectiv art.49 alin 12, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul anului :

 • sa nu inregistreze plati restante

diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent,pe de o parte, suma platilor restante ,pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

 • In conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finantele Publice.

Avand in vedere aceste precizari  contul de executie al bugetului local la 30.09. 2021, pe cele doua sectiuni se prezinta astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

   Veniturile sectiunii de functionare  sunt urmatoarele :

 • venituri proprii, cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
 • sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente;
 • varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa in sectiunea de functionare si valoare pozitiva in sectiunea de dezvoltare.

Veniturile incasate in cadrul sectiunii de functionare la data de 30.09.2021 sunt in suma de  lei 6.085.564,25 lei.

Cheltuielile sectiunii de functionare  sunt urmatoarele :

 • cheltuieli de personal
 • bunuri si servicii
 • subventii
 • asistenta sociala
 • alte cheltuieli

 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 Veniturile sectiunii de dezvoltare  sunt urmatoarele :

 • varsaminte din sectiunea de functionare
 • venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei
 • sume din excedentul  anilor precedenti utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare

Veniturile incasate in cadrul sectiunii de dezvoltare  la data de 30.09.2021 sunt in suma de 3030537,68   lei  .

    Cheltuielile sectiunii de dezvoltare  sunt urmatoarele :

 • cheltuieli de capital
 • transferuri pentru cheltuieli de capital
 • proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FADR,FEDR

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre analiza si aprobare executia bugetului local la data de 30.09.2021, pe cele doua sectiuni.

COMPARTIMENT CONTABILITATE,

Valentina DUMITRASCU

  ANEXA 1 LA H.C.L. NR. ….

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pe surse de venituri se reflecta, astfel :

Nr

crt

Denumire indicatori Cod Prevederi bugetare initiale/an Prevederi bugetare 30.09.2021 Incasari realizate trim. 30.09.2021
VENITURI TOTAL 00.01 7955280 7395021 6085564,25
1 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor 03.02 4140 4140 4459,00
2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 2887000 2556798 2206594,56
3 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 575900 964430 458976,00
4 Sume defalcate din TVA 11.02 3343940 3050829 2650080,00
5 Alte impozite si taxe 12.02
6 Taxe pe servicii specifice 15.02
6 Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 210620 205470 209209,00
7 Alte impozite si taxe 18.02 53540 50160 33930,00
8 Venituri din proprietate 30.02 13610 102120 12577,48
9 Venituri din prestari servicii si alte activitati 33.02 3920 2940 3150,00
10 Venituri din taxe administrative 34.02 240 180 280,00
11 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 130320 81680 125988,50
12 Diverse venituri 36.02 416600 425220 352221,15
13 Transferuri voluntare,altele decat subventiile

Din care donatii

37.02 -350000 -268002,44
14 Sume din excedentul anilor precedenti 40.02 0 0 250000,00
15 Subventii de la bugetul de stat 42.02 65450 0 49101,00
16 Excedent din an anterior 98.02 250000 250000

 

Pe structura  cheltuielile , se reflecta, astfel :

 

Nr

crt

Denumire indicatori Cod Prevederi bugetare initiale/an Prevederi bugetare 30.09.2021 Plati efectuate 30.09.2021
CHELTUIELI TOTAL 50.02 7955280 7395021 4612608,53
1 Autoritati publice 51.02 2273870 2463520 1952634.72
Cheltuieli de personal 51.02.10 1806530 1520130 1416439,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 51.02.20

 

452340 932140 448825,72
Cheltuieli cu dobanzi 51.02.59 15000 11250 4950,00
Plati din anii precedenti 85.02.01 -82420,00
2

 

Alte servicii publice generale 54.02 265560 207800 155891.06
Cheltuieli de personal 54.02.10 246060 185600 152573,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 54.02.20 18000 21000 3318,06
Suventii aferente persoanelor cu handicap 54.02.59 1500 1200
2 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 359680 352380 252088.46
Cheltuieli de personal 61.02.10 314560 254560 237879,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 61.02.20 44440 97140 14209,46
Suventii aferente persoanelor cu handicap 61.02.59 680

 

680

 

3 Invatamant 65.02 987090 677281 258867.86
Cheltuieli cu bunuri si servicii 65.02.20 849090 580421

 

245899,86
Asistenta Sociala 65.02.57 37000 29190 12968,00
Suventii aferente persoanelor cu handicap 65.02.59 101000 67670
4 Sanatate 66.02 69600 57600 38488.00
Cheltuieli de personal 66.02.10 66560 55020 37764,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 66.02.20 2490 2030 724,00
66.02.59 550 550
5 Cultura , recreere si religie

 

67.02

 

146470 271660 81429.84
Cheltuieli de personal 67.02.10 116470
Cheltuieli cu bunuri si servicii 67.02.20 30000 226660 46429,84
Transferuri 67.02.51 45000 35000
Alte cheltuieli 67.02.59
Plati din anii precedenti 67.02.85
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1425960 1127870 829727
Cheltuieli de personal 68.02.10 1033810 814850 614731,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 68.02.20 450 450
Asistenta sociala 68.02.57 383700 291570 212521,00
Plati din anii precedenti 68.02.59 8000 21000 2475,00
7 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 70.02 1134220 1190350 759233.80
Cheltuieli de personal 70.02.10 726320 572590 537725,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 70.02.20 399900 614760 221508,80
Suventii aferente persoanelor cu handicap 70.02.59 8000 6000 51,00
8 Protectia mediului 74.02 545430 666910 323994.49
Cheltuieli cu bunuri si servicii 74.02.20 545430 666910 323994,49
9 Agricultura sivicultura,piscicultura 83.02
 Cheltuieli cu bunuri si servicii 83.02.20
10 Transporturi 84.02 747400 376650 42621.40
Cheltuieli cu bunuri si servicii 84.02.20 747400 376650 42621,40
11 Exedent       1555375,62

Din datele prezentate mai sus rezulta  ponderea sectiunii de functionare care este de 61 %.

 

INIȚIATOR, PRIMAR,

Nicolae ANGHEL

 

ANEXA 2 LA H.C.L. NR. ….

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

     Pe surse de venituri se reflecta, astfel :

 

Nr

crt

Denumire indicatori Cod Prevederi bugetare initiale/an Prevederi bugetare 30.09.2021 Incasari realizate 30.09.2021
VENITURI TOTAL 00.01 11098270 57339666 3030537,68
1 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02 268002,44
2 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1000 1000 7527,00
3 Sume din exedent an precedent 40.14 2620090 2620090 810418,42
4 Subventii buget de stat 42.00 8477180 3816734 1713746,57
5 Subventii de la alte administratii 43.00 4673041 24654,07
6 Sume  de primit de la UE

 

48.00 45929870 206189,18

 

Pe structura  cheltuielile , se reflecta, astfel :

 

 

Nr

crt

Denumire indicatori Cod Prevederi bugetare initiale/an Prevederi bugetare 30.09.2021 Plati efectuate 30.09.2021
CHELTUIELI TOTAL 50.02 11098270 57339666 2936593,99
1 Autoritati publice 51.02 88790 147785 75040,08
Transferuri catre Asociatii de Dezvoltare intercomunitare 51.02.56
Cheltuieli de capital

 

51.02.71 88790 147785 75040,08
2

 

Ordine publica si siguranta nationala 61.02
Cheltuieli de capital

 

61.02.71
3 Invatamant 65.02 676120 1252266 316970,68
Transferuri de capital

 

65.02.51
Programe din FEDR 65.02.58 164240 461582 175494,79
Cheltuieli de capital

 

65.02.71 511880 790684 141475,89
 

4

 

Sanatate 66.02

 

 

Transferuri de capital

 

66.02.51
Cheltuieli de capital 66.02.71
4 Cultura,recreere si religie 67.02 2010460 2323458 634151,64
Programe fedr 67.02.58 1850460 2085458 516246,92
Cheltuieli de capital

 

67.02.71 160000 238000 117904,72
5 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 70.02 3115360 48749218 1719915,95
Programe FEDR

 

70.02.58 45460868

 

Cheltuieli de capital 70.02.71 3115360 3288350 1719915,95
6 Protectia mediului 74.02
Alte servicii in dom constructiilor 74.02.71
7 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02
Cheltuieli de capital 83.02.71
8 Transporturi 84.02 5207540 4866939 190515,64
 

 

Transfer de capital 84.02.51
  Finantare externa FADR 84.02.58 5145720 4808584 175009,54
Acte nefinanciare 84.02.71 58820 58355 15506,10
9 Acoperire gol casa
10 Excedent /deficit 93943,69

 

Din datele prezentate mai sus rezulta  ponderea sectiunii de dezvoltare care este de 39  %.

INIȚIATOR, PRIMAR,

Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din 17 noiembrie 2021

D I S P O Z I T I A   NR. 366 din 17 noiembrie 2021