in

Raport Primăria Castelu 04.03.2021

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN

Obiectul prezentului Proiect de hotărâre îl reprezintă aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN
Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2, precum și cele ale art. 3 din O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin H.G. nr. 1.262/2009 și ținând cont de prevederile art. 2 și cele ale art. 4, alin. 4 și 5 din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00011721400002 din data de 12.12.2017 încheiat între comuna Castelu și Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,
Având în vedere faptul că declararea pandemiei de Covid-19, urmată de instituirea stării de urgență în România și Ordonanțele Militare emise de Ministerul Afacerilor Interne pentru coordonarea activității generale pe perioada stării de urgență a creat un cadru general specific în care, prioritare au fost acțiunile menite să reducă răspândirea virusului Sars-Cov-2 și pentru protejarea stării de sănătate populației,
Având în vedere că S.C. Hestia Construcții Montaj S.R.L., parte a contractului de proiectare și execuție lucrări aferente proiectului în cauză, a notificat Primăria Castelu în legătură cu imposibilitatea respectării graficului de execuție inițial, datorită suspendării pe termen nelimitat a activităților de construcții,
Având în vedere că la data întocmirii prezentului raport, cheltuielile solicitate la plată sunt în sumă de 63.629,97 lei, iar cheltuielile rămase de solicitat la plată sunt în valoare de 1.370.117,57 lei,
Având în vedere aplicarea penalităților prevăzute de contractul de finanțare pentru suma rămasă de rambursat,
Având în vedere documentația depusă de Primăria Castelu la C.R.F.I.R. 2 SUD-EST Constanța, având nr. 1775/25.02.2021, formată din Nota explicativă nr. 1776/25.02.2021, Memoriu justificativ nr. 1777/25.02.2021 pentru modificarea Contractului de finanțare și prelungirea duratei de execuție a contractului, cu plata penalităților aferente,
Având în vedere Notificarea în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea duratei maxime de execuție a contractelor de finanțare peste 24/36 luni/a termenului de depunere a primei tranșe de plată cu aplicarea penalității de 0,1% sau 0,5%, primită de la C.R.F.I.R 2 SUD-EST Constanța, având nr. de înregistrare 2512/03.03.2021, înregistrată la Primăria Castelu cu nr. 2038/03.03.2021 în care ni se aduce la cunoștință că solicitarea depusă de Primăria Castelu poate fi aprobată cu condiția achitării prealabile a penalității de 0,1% calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în valoare de 656.815,83 lei, la care se adaugă avansul în valoare de 716.871,50 lei, reprezentând suma de 1.373,69 lei, în conformitate cu prevederile art. 12(2) din Anexa la Contractul de finanțare,
Având în vedere termenul de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de mai sus pentru plata penalității de mai sus,
PROPUN:
Aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. București în valoare de 716.871,50 lei pentru proiectul „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” și plata comisionului de garantare în sumă de 4.301,23 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție mai sus menționate.
De asemenea, se propune ca termenul de valabilitate a scrisorii de garantare emisă de FNGCIMM IFNSA București să fie de 12 luni (respectiv de la 12.08.2021 până la 12.08.2022).
Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:
– O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 273/2009, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr. 1.262/28.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009;
Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN poate fi supus spre adoptare Consiliului local al comunei Castelu, județul Constanța.
Castelu, 04.03.2021
Întocmit,
Ref. Onur Salim

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Patronul de la Alteea SA isi deschide cafenea

Convocator Primăria Castelu 04.03.2021