in

RAPORT

PRIVIND APROBAREA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.43 DIN 20.05.2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A STATULUI DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA
Mihon Corneliu – secretarul general al comunei Castelu;
Văzând răspunsul Instituției Prefectului Județul Constanța nr.18914 din 27.07.2021 la adresa noastră înregistrată la nr. 5709 din data de 11.06.2021 prin care solicitam în urma verificării legalității Hotărârilor Consiuliului Local nr.42-44/2021 să ni se comunice avizul privind Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa.
Analizand Referatul de aprobare nr. 8145/3/23.08.2021 şi Proiectul de hotărâre nr. 61/23.08.2021 privind aprobarea modificarea hotărârii consiliului local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa,

PROPUN CONSILIULUI LOCAL CASTELU:

Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa, se va modifica și va avea următorul cuprins: ” În vederea aplicării prevederilor legale prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la reorganizarea autorității publice locale, se prevede un termen de 30 zile calendaristice de la data adoptării prezentei Hotărâri”.
Castelu: 23.03.2021
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

REFERAT DE APROBARE

REFERAT DE APROBARE