in

REFERAT DE APROBARE – Nr. 11.474/4/17.11.2021

LA PROIECTUL  DE HOTARARE

PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANȚIE A PROIECTULUI „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA”  DIN PARTEA FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN BUCUREŞTI

Primarul comunei Castelu, domnul Nicolae Anghel, având în vedere prevederile art. 136, alin. (1 – 5) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ținând cont de  necesitatea implementării Proiectului: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” ,

                                            P R O P U N  CONSILIULUI  LOCAL:

Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN București în valoare de 2.073.032,50 lei pentru obținerea avansului aferent proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” și plata comisionului de garantare în sumă de 12.438,20 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție emisă de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – I.F.N. București cu 12 luni, de la data de 01.12.2021, până la data de 01.12.2022, precum și prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare cu 12 luni, de la data de 01.03.2022 la data de 01.03.2023.

  Castelu: 17.11.2021 

INITIATOR, PRIMAR

Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 17.11.2021

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E