in

REFERAT DE APROBARE Nr. 11.474/8/17.11.2021

LA PROIECTUL  DE HOTARARE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A SUPRAFEŢEI DE 2.531 MP DIN TARLA  96, PARCELA A34/1/2 ŞI DE 34/6, PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL: ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI  Ø 20″ CONSTANŢA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13.600 M)”

Primarul comunei Castelu, domnul Nicolae Anghel, având în vedere prevederile art. 136, alin. (1 – 5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 11896/06.04.2021 a CONPET S.A. Romania, inregistratţ la Primaria comunei Castelu sub nr. 2.594/08.04.2021, prin care solicita emiterea acordului privind accesul în teren şi folosinţa terenului în suprafaţă de 2.531 mp în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa,

P R O P U N CONSILIULUI  LOCAL:

  1. Aprobarea închirierii pe durată determinată a suprafeţei de 2.531 mp din tarla 96, parcela A34/1/2 şi De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,, Înlocuire conductă ţiţei  ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”, în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa;
  2. Aprobarea preţului închirierii pe durată determinată de 12 luni a terenului prevăzut la pct. 1, in cuantum de 4.000 lei pentru întreaga suprafată de teren pentru 12 luni, cu plata înainte de predarea amplasamentului şi obligativitatea aducerii terenului la starea iniţială.

Castelu: 12.05.2021

INIŢIATOR, PRIMAR,

 Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din 17 NOIEMBRIE 2021

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 11.473/8/17.11.2021