28.4 C
Constanța
vineri, iunie 21, 2024

Sedinta CJC / Claudiu Iorga Palaz semnaleaza problema inexistentei unui numar de inregistrare CJC pe adresa transmisa de catre firmele care doreau incheierea acordului de colaborare

Partidul Miscarea Populara a sustinut intotdeauna transparentizarea procesului administrativ si accesul neingradit al presei la informatiile oficiale, astfel incat cetatenii sa aiba parte de o informare cat mai corecta. Transparentizarea administratiei ramane una dintre temele prioritare ale PMP, motiv pentru care vom milita intotdeauna pentru liberul acces la informatii de interes public.
Astfel, organizatia PMP Constanta, condusa de presedintele Claudiu Iorga Palaz, considera ca este important ca presa sa aiba acces la procesele verbale ale sedintelor de consilii, si continua demersurile in acest sens prin transmiterea in cadrul prezentului email a procesului verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta din data de 24.03.2021.
Reamintim, pe aceasta cale, ca una dintre cele mai importante teme discutate in cadrul acelei sedinte a fost Proiectul de hotărâre nr. 52 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Grup Servicii Petroliere Training SRL, GSP Offshore SRL, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului, a carui introducere pe ordinea de zi a ridicat semne de intrebare, avand in vedere modul incorect in care initiatorul a ales sa procedeze, respectiv introducerea unui document suport fara a fi trecut prin registratura CJC.
Claudiu Palaz a semnalat problema inexistentei unui numar de inregistrare CJC pe adresa transmisa de catre firmele care doreau incheierea acordului de colaborare, fiind obligatoriu ca orice document care intra in Consiliul Judetean sa fie inregistrat. Aceasta obligativitate administrativa, din pacate, nu este considerata de catre presedintele CJC ca fiind imperativa, ci facultativa, motiv pentru care, in multiplele incercari de a opri o dezbatere care l-a prins nepregatit, presedintele CJC a ales sa faca politica discutand administratie.

PMP Constanta

 

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 24.03.2021, la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța,

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Mihai Lupu, Președinte al Consiliului Județean Constanța, pentru astăzi, 24.03.2021, ora 13.00, în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1), art. 179 al.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședință ce se desfășoară în sistem videoconferință.

La sedinţă participă: domnul Mihai Lupu – Președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Stelian Gima – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, domnul Petre Enciu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, doamna Nesrin Geafar – Secretar General al Județului Constanța și consilierii judeţeni.

X

Ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

2. Proiectul de hotărâre nr.38 privind înființarea Consiliului Consultativ al societății civile la nivelul Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

3. Proiectul de hotărâre nr.49 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

4. Proiectul de hotărâre nr.50 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

5. Proiectul de hotărâre nr.51 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

6. Proiectul de hotărâre nr.52 privind aprobarea protocolului de colaborare între Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

7. Proiectul de hotărâre nr.53 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

8. Proiectul de hotărâre nr.54 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 340/17.12.2020 de stabilire a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

9. Proiectul de hotărâre nr.55 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

10. Proiectul de hotărâre nr.56 privind regularizarea suprafețelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat în comuna Istria, județ Constanța, transmis în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

11. Proiectul de hotărâre nr.57 privind emiterea acordului Consiluului Județean Constanța, pentru realizarea de către UAT Medgidia a obiectivului de investiții „Înființare rețea de gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor și Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publică a județului Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

12. Proiectul de hotărâre nr.58 privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, asupra imobilului (teren +construcții) „Casa Bulgărească” situate în sat Canlia, comuna Lipnița, județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

13. Proiectul de hotărâre nr.59 privind darea în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secției de Neonatologie.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

14. Proiectul de hotărâre nr.60 privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Culturală Georgiana Rusu în vederea implementării proiectului „Greek historical and cultural heritage in Dobrogea – România (Moșteniri istorice și culturale grecești în Dobrogea – România”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

15. Proiectul de hotărâre nr.61 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 32/17.02.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

16. Proiectul de hotărâre nr.62 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Băltărețu Emilia împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

17. Proiectul de hotărâre nr.63 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Cizmasu Violeta-Elena împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

18. Proiectul de hotărâre nr.64 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni pentru a deveni membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

 

X

 

Dl. Lupu Mihai: Bună ziua, stimați colegi! Sunt auzit de toată lumea?

Se face prezența.
Cu un număr prezent de 35 din 37, consilieri județeni, declarăm ședința deschisă.

Supun spre aprobare ordinea de zi dar, înainte de a o supune solicit retragerea de pe ordinea de zi a punctului nr.1, Proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
De asemenea, și punctul nr. 4, Proiectul de hotărâre nr.50 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.

Ca atare, supun spre aprobare ordinea de zi, proiectele cuprinse fară aceste 2 puncte.
-Vot! Vă rog frumos!
A intervenit o problemă tehnică dar rămânem spre aprobare.
Dl. Bădilă George: Bună ziua! Am intrat.
Dl. Lupu Mihai: Bună ziua, domnule Bădilă.
Este o mică problemă tehnică și rog departamentul tehnic să o remedieze în așa fel încât să putem să cuantificăm votul dumneavoastră.
Dl. Senopol Virgil: Merge foarte greu, și eu sunt prezent, Virgil Senopol.
Dl. Lupu Mihai: Da, domnule Senopol, mă bucur că ați intrat și dumneavoastră. Deci, toată lumea este prezentă, azi.
-Vă rog, votați ordinea de zi!
Ordinea de zi a fost aprobată cu 35 voturi pentru.

 

Dl. Lupu Mihai: Intrăm în ordinea de zi:

1. RETRAS: Proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.

 

2. Proiectul de hotărâre nr.38 privind înființarea Consiliului Consultativ al societății civile la nivelul Consiliului Județean Constanța.
-Vot! Vă rog.
Proiectul a fost votat cu 34 de voturi pentru și o abținere.

 

3. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.49 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța
Domnul Ilie Cătălin Costel este propunerea președintelui.
– Vot! Vă rog!
Proiectul a fost votat cu 35 de voturi pentru și o abținere.

 

4. RETRAS: Proiectul de hotărâre nr.50 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.

 

5. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.51 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada.
– Vot! Vă rog!
Proiectul a fost votat cu 37 de voturi pentru, în unanimitate a trecut acest proiect.

 

6. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.52 privind aprobarea protocolului de colaborare între Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.

Cred că eu sunt obligat să fac câteva precizări cu privire la acest punct de vedere, pentru că a stârnit foarte multe discuții. Și, vă rog frumos să țineți cont că acest proiect nu include partimonial cu absolut nimic, consiliul județean. Nu suntem responsabili pentru sistemul educațional pentru că, aici, de asta am inclus și Inspectoratul Școlar Constanța, selecția, clar, de persoane și de copii, și de anumite persoane cu dificultăți, sunt incluse în acest proiect.
Am vrut să fac această precizare și pentru colegii mei de la USR, pentru că au vrut să insereze și, dacă vor dori lucrul ăsta, să-l facă, ca să existe o precizare foarte clară din partea noastră cu privire la implicarea patrimonială sau pecuniară a consiliului județean.
Deci, din punctul acesta de vedere, nu există, nu avem nicio obligație, nu noi suntem cei care inițiem programa școlară.
Cel mai important lucru, de ce am vrut să fim și noi parte, a fost să includem Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru că sunt foarte mulți copii, care, după ce împlinesc 18 ani au alte probleme de a se integra, de a avea un rost în viață. Acesta a fost criteriul de a accepta să venim în parteneriat.
Al doilea lucru, acest protocol, practic, a îndemnat și alte entități să vină în acest sprijin și, fac aici precizarea că: Compania Națională Centrala Atomoelectrică, au nevoie de 400 de ingineri și, am avut și o întâlnire cu reprezentanții Universității „Ovidius”, și am avut o întâlnire și cu conducerea centralei nucleare, în așa fel să existe între ei un parteneriat. Nefiind vorba de o zonă defavorizată, care ne include și pe noi, clar, că nu suntem parte în acest protocol. Am mai primit o solicitare de suport administativ în relațiile cu primăriile și zonele defavorizate, de la Șantierul Naval, prin care să le dăm sprijin în acest sens, să identificăm anumiți copii care să fie școliți pe banii lor, mai departe să devină forță e muncă.
Deci, din punctul ăsta de vedere, eu vă spun că, nu este o vorbă alungată în vânt sau există o intenție patrimonială sau există cineva care să-și tragă un avantaj politic.
Noi, astăzi, în județul Constanța, din 20.000 de studenți, nici 4% nu își găsesc locuri de muncă în județul nostru. Cel mai important lucru este să îmbinăm acest element care se numește resursa umană, cu resursa economică și să îndemnăm oamenii de afaceri, mediul de afaceri, să vină în întâmpinarea acestor probleme. Restul, sunt lucruri care nu țin de consiliul județean sau de noi, consilierii județeni.
Am vrut să fac această precizare, foarte clar, să nu fie speculată și nu vreau să speculăm. Decât în spiritul ăsta a fost gândit, și am acceptat să pun pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, în acest parteneriat.
Ca un îndemn, pentru celelalte entități: Să vină alături de zonele care, și am să fac și o precizare, dar nu acum, cam ce consumuri financiare, pentru anumite zone defavorizate, ar trebui făcute ca să putem să susținem acești oameni.
Deci, ca atare, dacă sunt luări de cuvânt, dacă doriți alte informații dat fiind că sunt suport pentru acest proiect, vă rog frumos să mă întebați și vă răspund la orice întrebare la care doriți dumneavoastră.
D-na. Gheorghe Adriana: Da, eu, Gheorghe Adriana, una dintre persoanele care au întrebat: Dar de ce nu scrie direct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? De ce este și consiliul județean, dacă consiliul județean nu are nici un rol. Trebuia scris clar, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Ați zis de șantierul naval, că a venit și v-au spus că au nevoie de electricieni, sau mai știu eu ce. De ce nu se adresează inspectoratului. Pentru că învățământul dual și învățământul profesional este gestionat de inspectoratul școlar, în niciun caz de consiliul județean, adică, se cam amestecă lucrurile. Școlarizarea o face inspectoratul școlar, din școli profesionale sau învățământ dual. Iar centrala atomonucleară, sunt chiar din Cernavodă, mă surprinde că au venit la consiliul județean să ceară forță de muncă dar, în sfârșit, știu și eu, chiar or avea nevoie.
Dl. Lupu Mihai: Repet: Noi, aici, v-am și spus, dacă erați atentă, pentru că vorbim de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
D-na. Gheorghe Adriana: Am fost foarte atentă. V-am ascultat cu atenție.
Dl. Lupu Mihai: Noi, aici, nici nu am fi vrut să ne implicăm. Dat fiind că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, este în subordinea consiliului județean, aici este rolul nostru, de a asigura suport și de a ne asigura, că într-adevăr nu există despre acești copii o masă de manevră sau cineva, atenție! Cineva să-i cuantifice că școlarizează și își ia banii, tocmai de asta am intervenit și, vrem să fim parte în acest priect.
D-na. Gheorghe Adriana: Nu am înțeles ce spuneți: Că cineva ar putea să profite.
Dl. Lupu Mihai: Eu vreau să vă spun un singur lucru: Pe POCA, ca să înțelegeți foarte clar, primesc foarte multe solicitări de la consiliul județean, și pentru salariați, suport pentru alte zone, în care școlesc, chipurile, și fac școli pe bani europeni, și, ei cer suportul nostru. Eu nu pot să fiu suport pentru niște afaceri care nu privesc consiliul județean și nu privesc entitățile aflate în subordinea consiliului județean.
D-na. Gheorghe Adriana: Bineînțeles că nu are nicio..
Dl. Lupu Mihai: Corect! Deci, ați înțeles de ce suntem noi aici. V-am răspuns ce știu eu și care a fost determinarea pentru lucrul ăsta. Cât privește, într-adevăr, ce nevoie ar avea de noi, pentru că noi trebuie să fim suport să dezvoltăm județul ăsta, doamna Gheorghe. Nu putem să ne fie indiferent cum se dezvoltă sau nu se dezvoltă.
D-na. Gheorghe Adriana: Ne putem substitui inspectoratului.
Dl. Lupu Mihai: Categoric! Foarte bine, de aceea inspectoratul este aici, implicat în acest proiect. Nu facem noi școlarizări.
D-na. Bercaru Nicoleta: Dar, ce face consiliul județean, efectiv, domnule președinte? Ce anume urmează să facă consiliul sau Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
D-na. Gheorghe Adriana: Direcția o să selecteze din centre.
Dl. Lupu Mihai: Haideți să lămurim puțin, ce facem. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna Bercaru, este în subordinea consiliului județean?
D-na. Bercaru Nicoleta: Nu mă întrebați, că eu știu. Spuneți exact ce anume dorește cine a depus proiectul.
Dl. Lupu Mihai: Ideea este foarte clară, școlarizarea, selecția acestor copii, acestor persoane, trebuie să fie cu acordul și al consiliului județean, nu fiecare face ce vrea la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Iar, selecția acelor copii cu aptitudini care doresc să învețe o meserie, asta este de spus, atât, și nimic mai mult. Dacă nu vreți să votați proiectul ăsta, nu îl votați. Nimeni nu vă împiedică să votați.
D-na. Bercaru Nicoleta: Dar nu vă enervați, domnule președinte! De ce vă enervați? Nu este normal să ne lămuriți?
Dl. Lupu Mihai: Dar v-am lămurit. Dar dumneavoastră insistați, că ce facem noi. Dar, v-am spus. Există și protocolul pe care puteți să-l consultați.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Palaz sunt, doresc să intervin.
Dl. Lupu Mihai: Vă rog, domnule Palaz.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule președinte, în primul rând, la comisia de ieri, doamna secretar de comună, ăăăăă…, mă scuzați, de județ, trebuia să prezinte…
Dl. Lupu Mihai: Am o rugăminte la dumneavoastră, domnule Palaz, dacă vreți să discutați în niște termeni civilizați și să respectați salariații, că vă respectați în primul rând pe dumneavoastră, vă rog frumos, știu că ați făcut niște aprecieri și faceți și niște jigniri care sunt nefondate. Dacă vreți să primiți respectul meu, în primul rând, atenție, nu mă interesează, respectați și dumneavoastră ca să fiți respectat.
Aceste documente sunt în fața dumneavoastră și, dacă aveați curiozitatea să veniți la consiliul județean, să le vedeți, și cu toate autorizațiile.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Aveați obligația să le comunicați pe e-mail, domnule președinte, odată cu proiectul de hotărâre.
Dl. Lupu Mihai: Așa, le aveți. Domnule Palaz, care este problema dumneavoastră, spuneți!
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Aveați obligația să le comunicați tuturor consilierilor, pe e-mail, odată cu proiectul de hotărâre, pentru că așa ați stabilit regulamentul de comunicare între noi și dumneavoastră. Și nu cred că am fost impertinent că v-am întrebat să îmi arătați documentul de la care a plecat acest proiect de hotărâre. Ce este greșit? Până la urmă trebuie să știm cine a cerut prima dată. Deci, îl aveți! Să înțeleg că îl aveți!
Dl. Lupu Mihai: Uitați, din 1 martie, domnule. Și, știți foarte bine că ați condus județul acesta, îl dați spre proiect de hotărâre și cine dorește documentele care vor să le aibă, se duce și întreabă și le solicită și noi suntem obligați să le punem la dispoziție.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu văd numărul de înregistrare de la consiliul județean. Eu v-am întrebat de numărul de înregistrare de la consiliul județean, vreau să-l văd.
Dl. Lupu Mihai: Nu trebuie să aibă, domnule Palaz. Nu este obligatoriu.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Cum adică nu trebuie să aibă! Sunteți președinte, cum adică nu trebuie să aibă număr de înregistrare?
Dl. Pîrvulescu Florin: Intrarea în instituție, trebuie să apară.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule, vreau să văd și eu, numărul de înregistrare pe acest document, de la consiliul județean! Îl aveți? Trebuie să aveți dovada intrării în consiliul județean!
Dl. Lupu Mihai: Dar, ce legătură are asta, domnule? Ați promovat proiecte în consiliul județean?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Niciodată aberații de genul ăsta! Niciodată nu am făcut ilegalități și, totdeauna, la mine, documentele au fost înregistrate în mod oficial, cel puțin cele pe care le-am promovat eu, la dumneavoastră văd că promovați numai dumneavoastră documente, vicepreședinții mai puțin, niciodată nu s-a pus problema ca un document să intre într-o instituție a consiliului județean sau a prefecturii, fără să fie înregistrat! Eu, pe acest document pe care îl vehiculați dumneavoastră, în fața noastră, eu nu văd numărul de intrare al consiliului județean!
Eu asta am cerut! Vreau să văd numărul de intrare, că acest document nu a intrat „blat”, „pe sub ușă” sau pe „mână scurtă”, în consiliul județean! Ce a fost așa de greu să îmi răspundeți la întrebarea asta? Și, mai mă luați și la ture! Vorbim civilizat și vreau să mă lămuriți!
Dl. Lupu Mihai: Dumneavoastră aveți posibilitatea să nu-l votați și consiliul județean să nu voteze.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule! Stați puțin! Că nu ne băgați pumnul în gură! Suntem în dezbatere! Vreau să știu, și eu, acest document are număr de intrare în consiliul județean? Da sau nu! Din punctul meu de vedere este un document care este ținut într-un sertar la un SRL, chiar SRL scrie pe el, dacă mă uit!
Dl. Lupu Mihai: Sunteți în eroare mare, domnule Palaz. Mă așteptam la dumneavoastră să cunoașteți și Codul administrativ și toate lucrurile astea.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu vă așteptați la nimic! Faceți politică discutând administrație!
Dl. Lupu Mihai: Promovarea unui proiect nu ține de un număr de înregistrare, domnule Palaz. Îmi pare rău, aveți mulți ani de administrație. Eu pot să promovez, și dumneavoastră puteți să promovați și oricare consilier poate să promoveze orice proiect de hotărâre. El, nu este neaparat să înregistrez la secretariat sau la registratură ca să poată fi promovat.
D-na. Bercaru Nicoleta: Ridicați puțin documentul să vedem și noi, să citim, să vedem despre ce este vorba. Stați numai puțin! Numai puțin, domnule Palaz, dacă îmi permiteți, aici scrie foarte clar: „provin din medii defavorizate, în scopuri profesionale și ulterior al integrării în muncă”. De ce ați considerat dumneavoastră că..
Dl. Lupu Mihai: Doamna Bercaru, se pare că la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu sunt persoane defavorizate sau cum considerați?
D-na. Bercaru Nicoleta: Domnule președinte, dumneavoastră v-ați limitat la copii care trec de la 17 la18 ani, și nu se pot integra. Așa ați făcut referire.
Dl. Lupu Mihai: Repet, stimați consilieri, eu vă spun care a fost raționamentul și pentru ce am ieșit aici. Dumneavoastră aveți posibilitatea, prin votul dumneavoastră să respingeți acest proiect. Să considerați că nu este util acest proiect și noi le respectăm punctul de vedere al consilierilor. Nici nu avem altă procedură, decât asta. Vis a vis de dumneavoastră, domnule Palaz, este punctul dumneavoastră de vedere.
D-na. Bercaru Nicoleta: Domnule președinte, dar noi nu suntem aici doar ca să ridicăm mâna cu „Da” și „Nu”!
Dl. Lupu Mihai: Dar nu ridicați, doamnă, votați împotrivă! Dar cine vă spune dumneavoastră să ridicați mâna, doamna Bercaru. Eu vă înțeleg, sunteți partid de opoziție, sunteți oameni care nu mai sunteți la putere, doamnă.
D-na. Bercaru Nicoleta: Domnule președedinte, nu are nicio legătură că nu suntem paiațe.
Dl. Lupu Mihai: Dumneavoastră aveți ceva împotriva inițiativei mele, domnule Palaz și doamna Bercaru?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Cum, cum, ce am făcut?
D-na. Bercaru Nicoleta: Nu v-am înțeles ce m-ați întrebat, ideea este că trebuie să știm ce votăm.
Dl. Lupu Mihai: Aveți ceva împotriva inițiativei de proiect, al meu? Aveți ceva împotriva proiectului meu? Este un proiect pe care l-am propus eu. Dumneavoastră îl votați sau nu îl votați.
D-na. Bercaru Nicoleta: Nu este proiectul dumneavoastră. Dumneavoastră, aici, sunteți într-un parteneriat!
Dl. Lupu Mihai: Doamnă, este proiectul de hotărâre, dumneavoastră aveți două variante: Să solicitați retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, și nu ați solicitat până acum și, 2…
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnule Nicușor Constantinescu! Domnule Nicușor Constantinescu! Domnule Nicușor Constantinescu!
Dl. Lupu Mihai: Domnule Palaz! Uitați, dumneavoastră, nu faceți aberații de genul ăsta, că nu am făcut eu afaceri cu Nicușor Constantinescu! Dumneavoastră ați fost în afaceri cu el, da!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: V-ați molipsit în abordare de la dumnealui!
Dl. Lupu Mihai: Vă rog frumos, vă atenționez că, în conformitate cu Codul administrativ, sunteți atenționat acum, da?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Așa, și ce o să-mi faceți? O să mă certați, acum, ca la școală!
Dl. Lupu Mihai: Terminați cu invective de genul ăsta! Că nu eu am dosare pe rol, domnule Palaz, cu privire la administrare, nu eu sunt chemat în instanță! Atenție! Atenție cum vă exprimați!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Cu ce v-am jignit eu acum?
Dl. Lupu Mihai: Atenție cum vă exprimați! Că nu eu am dosare prin instanță pentru anumite lucruri.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Cu ce?
Dl. Lupu Mihai: Nu eu am dosare cu Nicușor Constantinescu!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnule președinte, haideți să discutăm despre documentul care l-ați spus!
Dl. Lupu Mihai: Eu supun consilierilor mei, dacă continuăm dezbaterea sau se sistează? Supun votului dumneavoastră dacă să mai continuăm discuția?
– Vot, vă rog frumos!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnule președinte, de ce ați respins celelalte societăți comerciale care aveau proiecte pe fonduri?
Dl. Lupu Mihai:
– Vot, vă rog! Și după aceea discutăm, dacă aveți!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eee, după aceea dacă discutăm!
D-na. Dordea Andrada: Putem să adăugăm și amendamentul acela, de la proiectul 60, vă rugăm, de la USR-PLUS?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Care USR-PLUS! Nu vezi că nu existați? Nu vedeți că deja s-a supus la vot? Nu mai aveți voie să mai băgați niciun amendament! Nu vedeți cum se comportă, domnul președinte?
D-na. Dordea Andrada: L-am întrebat pe domnul președinte.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: A rămas la fel cum făcea Nicușor Constantinescu în pozele care le are împreună cu acesta! Nu s-a supus la vot amendamentul USR-ului!
Dl. Lupu Mihai:
– Vot, vă rog! Ca să începem dezbaterea.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Care dezbatere?
D-na. Dordea Andrada: Votăm amendamentul, ulterior?
Dl. Lupu Mihai: Dezbaterea s-a închis cu 23 de voturi pentru, 5 abțineri și 4 voturi împotrivă.

Dl. Enciu Petre: Domnule președinte, vă rog frumos, din partea Alianței USR-PLUS, am fi avut un amendament și nu am avut timp să îl depunem. Vă rog mult.
Dl. Lupu Mihai: Păi vedeți. Tocmai de asta am și sistat. Puteți să îl depuneți, vă rog.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Acum, nu mai poate să mai depună niciun amendament! S-a votat!
Dl. Lupu Mihai: Domnule Palaz, nu dumneavoastră conduceți ședința.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: S-a votat! Nu puteți să mai supuneți la vot!
Dl. Lupu Mihai: Domnule Palaz, nu dumneavoastră conduceți ședința. Ați avut timp 4 ani de zile să conduceți și am văzut ce ați făcut, ce ați lăsat în urma dumneavoastră.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Lăsați că ați venit dumneavoastră acum și faceți totul praf!
Dl. Lupu Mihai: Dar din ce partid faceți parte, domnul Palaz, dumneavoastră?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Din ăla care ați făcut și dumneavoastră, tot un fel de USL, nu?
Dl. Lupu Mihai: Nu mai faceți, că nu mai e pe nicăieri, domnul Palaz. Ați uitat că nu mai aveți niciun partid?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Cine USL-ul?
Dl. Lupu Mihai: Nu știu cui faceți opoziție.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Dar, pozele alea împreună cu Nicușor Constantinescu sunt fake?
Dl. Lupu Mihai: Ați avut șansa să vorbiți când trebuia. Acum, mulțumesc frumos. Trecem la următorul punct.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: A întrebat domnul de la USR dacă faceți ceva cu amendamentul!
Dl. Lupu Mihai: Nu conduceți ședința, domnule Palaz, dacă vreți să mai aveți microfonul, dumneavoastră, vă rog abțineți-vă, când vi se dă cuvântul. Aveți puțină decență, vă rog.
Dl. Donțu Gheorghe: Încă două minute de discuții și este bine, tot.

 

7. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.53 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanța.
– Vot! Vă rog.
Proiectul a fost aprobat cu 32 de voturi pentru și 2 abțineri.

 

8. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.54 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 340/17.12.2020 de stabilire a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.
– Vot! Vă rog frumos.
Proiect de hotărâre aprobat cu 37 de voturi pentru.

 

9. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.55 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.
– Vot! Vă rog frumos.
Proiect de hotărâre votat cu 34 de voturi pentru și 3 abțineri.

10. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.56 privind regularizarea suprafețelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat în comuna Istria, județ Constanța, transmis în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
– Vot!
Proiect de hotărâre votat cu 35 de voturi pentru și o abținere.

11. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.57 privind emiterea acordului Consiluului Județean Constanța, pentru realizarea de către UAT Medgidia a obiectivului de investiții „Înființare rețea de gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor și Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publică a județului Constanța.
– Vot!
Proiect de hotărâre votat cu 36 de voturi pentru.

12. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.58 privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, asupra imobilului (teren +construcții) „Casa Bulgărească” situate în sat Canlia, comuna Lipnița, județul Constanța.
– Vot!
Proiect de hotărâre votat cu 35 de voturi pentru.

 

13. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.59 privind darea în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secției de Neonatologie.
– Vot! Vă rog.
Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru.

 

14. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.60 privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Culturală Georgiana Rusu în vederea implementării proiectului „Greek historical and cultural heritage in Dobrogea – România (Moșteniri istorice și culturale grecești în Dobrogea – România”.
– Vot! Vă rog.
Proiect de hotărâre aprobat cu 34 de voturi pentru și o abținere.

 

15. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.61 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 32/17.02.2021.

D-na. Gheorghe Adriana: O întrebare, domnule președinte, Adriana Gheorghe, sunt. În discuție este vorba numai de medici sau de personal sanitar? Pentru că, dacă este vorba de personalul sanitar, vor câștiga în instanța.
Dl. Lupu Mihai: La ce vă referiți, doamna Gheorghe?
D-na. Gheorghe Adriana: Deci, ați zis, la ședința din 17.02.2021, că aceste locuințe sunt destinate exclusiv medicilor.
Dl. Lupu Mihai: Am zis, că sunt, conform hotărârii consiliului județean, nr.373 din 29.11.2011, la art.1- Se aprobă achiziționarea de bunuri imobile în regim de locuințe de serviciu pentru specialiștii: consultanți..
D-na. Gheorghe Adriana: Mulțumesc! Dacă ați zis specialiștii, mi-ați răspuns la întrebare.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnule președinte, vreau să intervin și eu.
Dl. Lupu Mihai: Vă rog.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: O întrebare, tehnică la ora asta, și să mă lămuriți: Dați o hotărâre, azi, prin care respingeți notificarea. Această hotărâre de consiliu privind respingerea notificarii este și ea supusă contenciosului administrativ? Ce regim juridic va trebui să urmeze? Încerc să vă lămuresc că se face o aberație, azi. Asta încerc să vă spun. Și, dacă puteți, tehnic, îmi răspundeți și mie.
Dl. Lupu Mihai: Este o fază preliminară, domnule Palaz, și știți foarte bine lucrul acesta. Nu mai induceți lumea în eroare. Este o fază preliminară.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu! Nu! Nu! Stați puțin, nu mă luați că știu foarte bine! Eu vorbesc pentru ceilalți colegi care poate nu știu la fel de bine, ca mine, lucrurile astea și, eu cred că este datoria dumneavoastră să lămuriți toți colegii, care nu au pregătire juridică, poate, să nu voteze o aberație. Și eu vă întreb: Astăzi veți avea un act administrativ care se supune controlului contencios, prin respingerea unei notificări, ceea ce nu am auzit până acum. Da, mergem pe raționamentul dumneavoastră. Și eu vă întreb mai departe: Aceste persoane vor trebui să atace în contenciosul administrativ și această notificare? Și dumneavoastră, după aceea, ce veți face? Iar le veți băga în contencios? Trebuie să ne lămuriți! Aveți specialiști! Eu știu cum trebuie să procedez și o să vă învăț. Dar, mai întâi, vreau să vă aud părerea dumneavoastră.
Dl. Lupu Mihai: Ia spune-ți dumneavoastră, cum ar fi bine, domnule Palaz.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu! Nu! Nu! Spuneți dumneavoastră mai întâi. Nu vă spun eu, așa.
Dl. Lupu Mihai: Păi văd că dumneavoastră le știți cel mai bine, toți consilierii aceștia nu știu. Dumneavoastră le știți cel mai bine dintre toți consilierii. Habar nu au juridic, habar nu au. Ia spuneți dumneavoastră cum este mai bine.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Acum 10 minute mi-ați spus că eu am fost acolo și am avut ceva de spus.
Dl. Lupu Mihai: Orice hotărâre, domnule Palaz, nu induceți în eroare, orice hotărâre a consiliului județean poate fi atacată în contencios. Absolut oricare dintre toate hotărârile pe care le dăm. Și aceasta și altele pot fi atacate în contencios.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eu, vă întreb acum pe dumneavoastră.
Dl. Lupu Mihai: Ați înțeles? M-ați întrebat, v-am spus. Orice hotărâre, domnule Palaz, și a mea și a dumneavoastră, are un termen de atacare în contencios. Orice hotărâre a consiliului județean poate fi atacată în contencios.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Înțelegeți, dacă ajungem să vorbim care țipă mai tare, nu ajungem nicăieri, aici. Credeți-mă ce vă spun.
Dl. Lupu Mihai: Văd că aveți timbrul vocal foarte bine acordat și azi și la fiecare ședință, dar nu vă înțeleg de ce.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Asta să fiți sigur că în fața dumneavoastră, am clar. Dar, nu asta vreau să vă spun, înțelegeți-mă de bună credință, ce vă lămuresc! Veți avea un act administrativ.
Dl. Lupu Mihai: Vreau să vă spun, de bună credință, domnule Palaz, ca să înțelegeți, că ne uităm acuma, tot de bună credință, în afara acestui subiect. Și pe timpul dumneavoastră vă ocupați și de patrimoniu și de asta.
Domnule, vi se pare normal ca pentru doi piloți de elicopter, ca să stea, să plătim 140.000 lei pe an și să stai cu un apartament liber, acolo?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Aia, cu elicopterele, chiar vă felicit pentru inițiativă, aia a fost bună. Mi-a plăcut în presă, chiar nu am ce să comentez.
Dl. Lupu Mihai: Bun. Vi se pare normal că sunt medici rezidenți cu copii, deci, cu copii, și, atenție, aceste apartamente sunt locuințe de serviciu, ca să înțelegeți. Așa a fost în 2011. Bună rea, ne-a convenit nu ne-a convenit, ele fac parte din patrimoniul consiliului județean, indiferent cum s-au achiziționat, sunt locuințe de serviciu.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eu nu am spus că inițiativa nu este bună. Dumneavoastră nu înțelegeți, inițiativa este foarte bună! Faptul că ați spus că duceți băieții de la elicoptere, e perfectă ideea și bună! Mie nu mi-a venit ideea asta! Aia, chiar a fost bună!
Eu, încerc să vă lămuresc, de bună credință, că din punct de vedere, nu ar trebui să fie materializată respingerea notificării, într-o hotărâre de consiliu. Ar trebui să dați un răspuns la notificare, și atât! Pentru că, dacă votăm astăzi această respingere a notificării și dăm forma unui act administrativ, o hotărâre de consiliu, este o aberație! Pentru că, vom merge, în continuare la nesfârșit. Presupunând că acel om, acel medic sau cine dumnezeu este, o atacă și pe asta în contencios. Ar trebui să intrați iarăși în hotărârea de consiliu.
Deci, părerea mea este că ar trebui să supuneți la vot că nu suntem de acord cu respingerea acestei hotărâri, deci, nu o materializați într-o hotărâre.
Dl. Lupu Mihai: Domnule Palaz, haideți să stabilim așa, să fim civilizați, cât timp aveți nevoie dumneavoastră de intervenții? Ca să stabilim un timp. Spuneți ca să vă alocăm, domnule, eu vreau să vorbesc de 10 minute, eu vreau să vorbesc 15 minute, haideți să discutăm.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Am încercat să vă lămuresc o procedură juridică!
Dl. Lupu Mihai: Domnule Palaz, mă ascultați?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Faceți cum considerați. Eu vă spun că votul, printr-o hotărâre de consiliu, a unei notoficări, este o aberație! Trebuia răspuns, fără hotărâre de consiliu. Noi, suntem de acord cu respingerea notificării după care dumneavoastră trebuia să îi faceți un răspuns, la notificare, nu să dați o altă hotărâre de consiliu de respingere a notificării! Eu asta încerc să vă lămuresc. Mai departe, dacă considerați că este aberație, ceea ce spun, faceți cum credeți. Dar, este bine să audă și colegii ceea ce am spus, că așa este corect. Și, dumneavoastră, când faceți o notificare, și vă dau un răspuns simplu, nu cred că dumneavoastră..
Dl. Lupu Mihai: Cât timp să vă ascultăm, ca să înțelegem, cât timp vreți dumneavoastră? Cam cât timp vreți?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Faceți administrație după ureche. Dați drumul, la vot! Faceți administrație după ureche!
Dl. Lupu Mihai: Am să vă spun un lucru, stimați colegi, că vă duce în eroare, domnul Palaz, spune că este specialist. Orice, orice răspuns, din partea consiliului județean, trebuie aprobat de consiliul județean. Este o procedură foarte clară, procedură juridică, preliminară, chiar de ar merge acești oameni în instanță. Noi, trebuie să facem această procedură legală. Ca să înțelegeți exact cum stau lucrurile acestea, orice hotărâre, a consiliului județean, poate fi atacată în contencios. V-am ascultat, domnule Palaz. Atunci supunem la vot acest proiect. Dacă sunteți de acord.
-Vot! Vă rog.
Vot final: Hotărâre promovată cu 25 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 9 abțineri.

 

16. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.62 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Băltărețu Emilia împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
– Vot! Vă rog.
Vot final: Proiect de hotărâre aprobat cu 25 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 9 abțineri.

 

17. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.63 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Cizmașu Violeta-Elena împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
– Vot! Vă rog.
Vot final: 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 9 abțineri.

 

18. Dl. Lupu Mihai: Proiectul de hotărâre nr.64 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni pentru a deveni membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.
Stimați colegi, dat fiind faptul că este vorba de vot de persoane, solicit propuneri din partea partidelor, după care se vor face buletine de vot. Partidul Național Liberal, vă rog.
D-na. Topolov Gianina Ionela: Din partea partidului PNL, propunerile sunt următoarele: Enache Bucovală, Popa Liviu și Gianina Topolov.
Dl. Lupu Mihai: Am consemnat: Gianina Topolov, Enache Bucovală, Popa Liviu.
D-na. Topolov Gianina Ionela: Da.
Dl. Lupu Mihai: USR, vă rog.
D-na. Dordea Andrada: Din partea USR, mă autopropun, Andrada Dordea.
Dl. Lupu Mihai: PSD, vă rog.
Dl. Ciobănel Marius Costel: Din partea PSD, pe domnul Donțu, îl propun.
Dl. Lupu Mihai: PRO România, vă rog.
Dl. Rizea Vasile: Din partea PRO România, Răzvan Filipescu.
Dl. Lupu Mihai: PMP.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu avem propuneri.
Dl. Lupu Mihai: Mulțumesc frumos. Rog secretariatul să facă buletine de vot, să votăm. Să explicăm procedura de vot:
Stimați colegi, 6 consilieri județeni vor trebui să facă parte, din partea consiliul județean, în această comisie. Eu, cred că votul dumneavoastră nu mai trebuie prea mult explicat, știți ce aveți de făcut. Dar, dacă totuși vrea cineva să nu voteze pe cineva, atunci poate să nu îl voteze, să nu îl treacă în buletinul de vot. S-a înțeles procedura de vot? Repet, se votează nominal, pe fiecare buletin, ca să nu fie vot nul.
Luăm pe fiecare în parte: Enache Bucovală
-Vot! Vă rog.
Vot final: 33 voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Nu avem abțineri.

Doamna Gianina Topolov:
-Vot! Vă rog.
Vot final: 32 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Domnul Popa Liviu:
-Vot! Vă rog.
Vot final: 32 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 nu au votat.

Doamna Dordea Andrada:
-Vot! Vă rog.
Vot final: 31 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă și 4 nu au votat.

Domnul Donțu Gheorghe:
-Vot! Vă rog.
Dl. Ilie Cătălin Costel: Nu am putut vota la doamna Andrada. Am intrat și a apărut buletinul domnului Donțu, Ilie Costel, sunt.
Dl. Lupu Mihai: Nu ați fost atent. Data viitoare o să fiți mai atent și o să ne spuneți.

Vot final: 33 voturi pentru, niciun vot împotrivă. Vă dați seama, decan de vârstă. Felicitări, domnule Donțu. Toată lumea are încredere în dumneavoastră.
Dl. Donțu Gheorghe: Mulțumesc! Mulțumesc!

Domnul Filipescu Răzvan:
-Vot! Vă rog.
Vot final: 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 6 abțineri.

Felicitări și, comisia ATOP, vă rog frumos să procedați conform regulamentului, din partea consiliului județean, este domnul Stelian Gima și, este o comisie foarte importantă. Aș vrea să fiu și eu anunțat, în așa fel încât să fie funcțională.

Vă supun, în ansamblu, întreg proiectul, vă rog
– Vot! Pentru acest proiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 35 de voturi pentru și 2 persoane nu au votat.

Mulțumesc frumos! Declar ședința închisă. Chiar de sunt anumite puncte de vedere să știți că noi le respectăm și nu este nimeni împotriva nimănui. Așa cum ați fost anunțați de secretariat, bugetul este în dezbatere publică și puteți să-l consultați, pentru că ați primit și link-ul, dumneavoastră. Urmând ca în viitoarea ședință să deliberăm asupra bugetului care este foarte necesar pentru județul nostru.
O zi bună! Vă urez tuturor.

 

X

Președinte,
Mihai Lupu

 

 

Secretar general al județului,
Nesrin Geafar

 

 

 

Întocmit, Mihaela Grovu

Cele mai citite

Domeniul afaceristului Secarea

Sa ai o vila impozanta pe masura averii, deja...

Programul casieriilor RAJA de Rusalii!

RAJA S.A. aduce la cunoștință consumatorilor din întreaga arie...

Cum arata un teren aflat in proprietatea Primariei

In proprietatea privata a Primariei regasim aproape 4.000 de...

Informare publică: Apă cu presiune scăzută în localitatea Valu lui Traian!

Astăzi – 18 iunie 2024, a survenit o avarie...

Fostul director financiar al CN APMC în vizită la APIA… Stelian Belu și sacoșa cu hârtii

A atins cel mai inalt prag profesional in 2009,...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Cum arata vila lui Nicu Halep – fratele Simonei

Familia Halep se afla in topul Forbes cu o...

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Parca ar fi in ,,Clanul Sicilienilor”

Cand se intalnesc (chiar daca s-au vazut si cu...

Modernizarea stației CF Valu lui Traian

CFR SA a primit cinci oferte la procedura de...

Si cand merge cu SUV-ul… Gigica este ,,Superior”

Exact asa este denumit varful de gama de la...

Terenul lui Felescu din centrul orasului

Proprietatea lui Mihai Felescu se afla la cativa pasi...

Noua masina a medicului Tudose Bogdan e una …veche

Tudose BogdanUn Corvette din 1990 a intrat in colectia...

Categorii populare

spot_imgspot_img